Home

Poziv za XII sjednicu Skupštine UFFBiH

uffbih logo

U skladu s članovima 45., i 46., Statuta UFFBiH, predsjednik Skupštine UFFBiH objavljuje:

POZIV

za XII sjednicu Skupštine UFFBiH

Poštovani,

Pozivamo vas na zasjedanje XII, izborne, sjednice skupštine koja će se održati 13. 03. 2021. godine u hoteluTerme, Ilidža s početkom u 11:00h.

 

Poziv možete preuzeti OVDJE!

 

Prvi tečaj Kaltenborn-Evjenth Ortopedske manipulativne terapije (KE-OMT)

KE-OMT 1

Zadovoljstvo nam je najaviti prvi tečaj Kaltenborn-Evjenth Ortopedske manipulativne terapije (KE-OMT) koji će se održati 02. – 05. 09. 2021. Godine u Sarajevu.
Prvi tečaj ima za cilj upoznati polaznike sa Kaltenborn-Evjenth metodom u terapiji, temeljnim principima KE-OMT, procjenom i postavljanjem fizikalne dijagnoze. Polaznici će steći znanje o tehnikama za olakšanje simptoma, povećanje pokretljivosti i mobilizaciju mekih tkiva. Osim toga, na tečaju će biti predstavljena i primjena KE-OMT tretmana kod pacijenata sa kliničkom nestabilnošću vrata, pasivna i aktivna stabilizacija, tretman za povećanje pokretljivosti susjednih zglobova i informacije i upute za trening pacijenta.


Tečaj će voditi certificirani instruktor KE-OMT César hidalgo-garcía, PH.D., OMT-E., P.T., iz Španjolske.
Rana kotizacija do 01.07.2021:
Za članove UFFBiH 700,00 KM
Za nečlanove 800,00 KM
Kasna kotizacija:
Za članove UFFBiH 900,00 KM
Za nečlanove 1000,00 KM
Za prijavu na tečaj potrebno je uplatiti avans u nepovratnom iznosu od 100,00 KM. U slučaju otkazanog tečaja zbog objektivnih razloga od strane organizatora (UFFBiH) vrača se puni iznos. U slučaju otkazivanja kandidata zbog bolesti, uz validnu potvrdu o istoj, takođe se vraća puni iznos. Za sve prijavljene omogućeno je plaćanje u ratama s tim da posljednja rata bude uplaćena do početka tečaja.


PODATCI ZA UPLATU:
UFFBiH, Ćamila Avdića 31, 71000 Sarajevo
Žiro račun: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA:
BENEFICIAR: UFFBiH, Ćamila Avdića 31, Sarajevo
Y BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINE
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610000081420065

 

KE-OMT Dr. HidalgoDr. Hidalgo je predsjednik Kaltenborn_Evjenth OMT Asocijacije. Dr. Hidalgo je profesor na Fakultetu Zdravstvenih nauka na Sveučilištu Zaragoza, Španjolska. Diplomu baccalaureata za fizioterapijsku znanost je stekao na Sveučilištu Zaragoza. Certifikat za Ortopedsku manipulativnu terapiju (OMT) je stekao kroz međunarodnu edukaciju Ortopedske manipulativne terapije 2014. Završio je ortopedski trening i dobio certifikat diplomanta za Ortopedsku manipulativnu terapiju i diplomu magistra znanosti za fizioterapiju na Sveučilištu Zaragoza 2004. Dr. Hidalgo je podpredsjednik OMT za Španjolsku. Dr. Hidalgo je završio svoj PhD za fizikalnu terapiju na Sveučilištu Zaragoza 2013.
Dr. Hidalgo je predavao na državnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, bio je autor i koautor mnogih znanstvenih članaka i autor i koautor poglavlja knjige. Dr. Hidalgo je autor knjige "Miofascijalna mobilizacija i samomobilizacija u OMT" i više od 25 stručnih članaka u žurnalima. Primarni fokus za istraživanje dr. Hidalgo je usmjerio na učinak manualne terapije i ortopedskih intervencija u tretmanu spinalnih i poremećaja ekstremiteta kroz životni vijek.
Titule: KEOMT Predsjednik, Dr. Fizikalne terapije, Profesor, Fizioterapeut, OMT; Ured: Despacho 1. Facultad de Ciencias de la Salud. University of Zaragoza. España, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Edukacije: PhD. – Universidad Zaragoza. MS. OMT- Universidad Zaragoza, BS PT. - Universidad Zaragoza, BS Anthropology - UNED

 

NATJEČAJ Za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

uffbih logo

 

 

 

Broj: 581/20

 

Sarajevo, 09. 11. 2020.

 

Na temelju člana 45. Statuta UFFBiH (III sjednica Skupštine UFFBiH, 19. 02. 2011.) koji definira rad Upravnog odbora UFFBiH, te odluke Ad. 2. Dnevnog reda XXXVIII sjednice Upravnog odbora UFFBiH, Upravni odbor UFFBiH donio je odluku da raspiše:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor novog predsjednika UFFBiH, predsjednika Skupštine UFFBiH, blagajnika UFFBiH, sekretara/tajnika UFFBiH, predsjednika poslovnice Zenica-Središnja Bosna i predsjednika Odbora za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH

 

Obrazloženje:

 

Na XXXVIII sjednici Upravnog odbora UFFBiH, održanoj 08. 11. 2020. u Sarajevu, donešena je odluka o raspisivanju natječaja za izbor upravnih i izvršnih tijela UFFBiH kojima je istekao mandat, a u skladu sa Statutom UFFBiH, čl. 45, koji regulira rad Upravnog odbora. Članovi Statuta UFFBiH 44. do 48. reguliraju način izbora upravnih i izvršnih tijela UFFBiH. Obzirom da ističe četverogodišnji mandate navedenim upravnim i izvršnim tijelima UFFBiH, potrebno je bilo raspisati ovaj natječaj.

 

Ovaj natječaj je javan i na njega se mogu prijaviti sva fizička lica koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 

1.         Kandidat mora biti državljanin BiH,

 

2.         Kandidat mora biti redovni član UFFBiH,

 

3.         Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda,

 

4.         Da ima zvanje fizioterapeuta bilo kojeg nivoa obrazovanja,

 

5.         Da ima aktivno znanje engleskog jezika i rada na računalu,

 

6.         Minimalno pet (5) godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit,

 

7.         Da poznaje osnove menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima

 

8.         Da je komunikativan i dobro surađuje u timu

 

Svi kandidati moraju poslati popunjen obrazac prijave za kandidata koji možete skinuti na web-stranici uffbih.ba i na facebook stranici UFFBiH, kao i kratku biografiju/životopis. Pored navedenih uslova/uvjeta, kandidat za mjesto predsjednika UFFBiH mora priložiti i svoju viziju i plan aktivnosti za trajanje svog izbornog mandata.

 

Sve prijave slati poštom na adresu: UFFBiH, Ćamila Avdića 31, 71000 Sarajevo sa naznakom za koje mjesto se kandidat natječe.

 

U slučaju prijave većeg broja kandidata za mjesto predsjednika, Upravni odbor UFFBiH će razmatrati prijave svih kandidata za mjesto predsjednika i predložiti Skupštini 3 kandidata na glasanje.

 

Na temelju prispjelih prijava UO UFFBiH će predložiti i kandidate za sva ostala tijela, a Skupštna će izvršiti izbor javnim glasanjem.

 

Rok za prijavu kandidata je 31. 01. 2021. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Za sva pitanja obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na 066 909 218.

 

 Predsjednica UFFBiH, Mirjana Dujmović

 

Orginalni poziv i Obrazac za prijave možete preuzeti OVDJE!

 

 

U povodu Svjetskog dana fizioterapeuta WCPT je priredila set materijala

uffbih logo

WCPT Logotip

 

 

World Physiotherapy je i ove godine pripremila set promotivnog materijala u povodu Međunarodnog dana fizioterapeuta. Svi materijali su prevedeni i možete ih preuzeti ovdje, kao i na web stranici World Physiotherapy.

 

 

Avdović: Zdravstveni radnici u BiH nose odijela koja ih ne štite od virusa

Avdovic illustracija

Predsjednik Komore zdravstvenih tehničara svih profila FBiH Jasmin Avodvić upozorio je kako zdravstveni sistemi u BiH unose neadekvatna zaštitna odijela čija je zadaća zaštita od opasnih prašina i vlakana, statičkog elektriciteta ili hemijski opasnih supstanci, a koja u slučaju zaštite od bioloških opasnosti i infektivnih agenasa ne služe svrsi.

Govoreći za N1 kazao je kako na ovo upozoravaju od 26. marta.

"Za sada nam je nepoznato da je neka ustanova, krizni štab ili neko treći, udaljio osobu koja nosi ovakvo odijelo iz prostora u kojem se vrši trijaža ili sa odjela u višim nivoima zdravstvene zaštite. Drugi problem je nastao kada su se proizvodni pogoni nekih fabrika preorijentisali u potrebe proizvodnje zaštitnih odijela. To se javno reklamira, nudi i prodaje bez prethodne provjere proizvođača o minimumu standarda potrebnih za zaštitu od bioloških opasnosti i infektivnih agenasa sa jedne strane, ali i bez prethodno postavljenih pitanja o ovoj temi pojedinaca i pravnih lica koja takva odijela kupuju", rekao je Avdović.

Ističe da oni koji su među rijetkima koji provjeravaju, opet zbog prethodnog nepoznavanja i bez provedene pune provjere, mogu nabaviti odijela pod ISO standardom koji prevenira prenošenje virusa, ali je njegova svrha da štiti pacijenta od zdravstvenog radnika, a ne obratno i to zapravo nisu zaštitna odijela, već su u pitanju zaštitne kecelje, mantili koji se vežu sa leđne strane, zavjese kojima se također prekriva i medicinska oprema.

"Za ovakvo odijelo je jasno naznačeno da ukoliko se koristi za zaštitu osoblja od virusa u direktnom kontaktu sa zaraženim pacijentima, proizvođač mora garantovati kako isto osim opisanim standardima mora odgovarati i standardima EN 14126-zaštitna odjeća za medicinsko osoblje i drugo osoblje. Dakle, jedino ISO šifre namjenjena zaštiti medicinskog i pomoćnog osoblja je EN 14126 dok EN 13795 služi za zaštitu pacijenata i to u uslovima hirurških intervencija od nas kao i medicinske opreme, a ukoliko se odijelo koristi i za zaštitu medicinskog i drugog osoblja, mora imati dodatnu tvrdnju proizvođača na deklaraciji kako isto osim standardu EN 13795 istovremeno zadovoljava i standard EN 14126", rekao je Avdović.

Naglašava da ne može svako kao pojedinac ili pravno lice bez ikakve provjere i kontrole unositi neadekvatna odijela u zdravstveni sistem niti se svako može baviti proizvodnjom samo zato što su negdje preuzeli šnit, a da pri tome ne provjere vrste tkanina i način tretiranja spojeva.

"Tražeći odijela za zdravstvene radnike slučajno smo saznali da se na sarajevskom aerodromu koriste ista neadekvatna odijela, ali nam je nepoznato da li ih koristi Granična služba ili osoblje aerodroma ili i jedni i drugi. Za ta odijela u opisu opasnosti lijepo piše kako pružaju samo ograničenu zaštitu od virusa i mikroorganizama te je i to informacija koju treba provjeriti", dodao je.

Poručio je kako se vlasti moraju pobrinuti da nam se odobri uvoz jer opreme nema.

Izvor vijesti: ba.n1info.com

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Tesla stim small

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 36 
Članova : 91
Sadržaj : 102
Posjete Sadržajima : 265465
Facebook Image