Home

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

uffbih logo

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

 

Theraband te?aj, voditelj: Dragan Dimitrijevi?, licencirani instruktor TheraBand Akademy

Datum odravanja: 15. 17. 03. 2019. /dva dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Cijena za ?lanove UFFBiH 450,00 KM, za ne?lanove 550,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14. Sarajevo

Tko moe prisustvovati:

Fizioterapeuti, kondicioni i sportski treneri, fitness treneri, shiatsu prakti?ari, lekari - Fizijatri

Nakon odsluanih predavanja polaznici te?aja polau test u teroetskoj i prakticnoj formi i ukoliko imaju vise od 80% ta?nih odgovora dobijaju certifikat o uspeno zavrenom Theraband te?aju, u suprotnom dobijaju certifikat da su prisustvovali edukaciji i imaju mogu?nost naknadno polagati teoretski dio testa.

Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 100,00 KM

Schrot te?aj I dio, voditelj: Nikola Jevti?, licencirani ISST instruktor,

Datum odravanja: 17.04.2019.-21.04.2019./pet dana.

Mjesto odravanja: SKB Mostar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Te?aj se odrava u dva dijela po pet dana. Prednost odravanja te?aja u dva dijela je u tome da fizioterapeuti mogu ste?i prakti?no iskustvo izme?u dva dijela te?aja. Ovo je jako vano zbog implementacije programa za skolioze u dnevnu rutinu. Te?aj u dva dijela je lake isplanirati tako da se iskoriste vikendi. Po zavretku oba dijela, polaznici dobijaju certifikat o zavrenom te?aju.

Tko moe prisustvovati: fizioterapeuti, kineziterapeuti, lije?nici, ako rade kao fizioterapeuti. Lije?nici mogu sudjelovati po punoj cijeni, ali ne mogu dobiti ISST-Schrot certifikat. Minimalan broj polaznika 12.

Cijena za ?lanove UFFBiH za oba dijela te?aja: 1900,00 KM, I dio: 950,00 KM,

Cijena za ne?lanove za oba dijela te?aja 2200,00 Km, I dio 1100,00 KM. Mostar. II dio septembar.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Datum odravanja II dijela: 25. 29. 09. 2019.

Te?aj limfne drenae po Vodderu, Osnovni te?aj, voditelj: Silva Uri?, licencirani instruktor MLD po dr. Vodderu,

Datum odravanja: 11. 15. 09. 2019./pet dana

Mjesto odravanja: Tuzla ili Fojnica

Te?aj programa je proiziao i uz sudjelovanje Vodder Akademie International iz Austrije, izvorne i vode?e kole za tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu i kompleksno tretiranje limfedema (CDT complex decongestive therapy).  

Te?aj se sastoji od ukupno tri dijela: Osnovni te?aj, Terapija I i Terapija II i III

Na Osnovnom te?aju polaznici nau?e osnovne tehnike manualne limfne drenae po dr. Vodderu, nau?e anatomiju i fiziologiju limfnog sistema, u?inak manualne limfne drenae na tijelo, indikacije i kontraindikacije za MLD. Po uspjeno zavrenom osnovnom te?aju, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikata i mogu nastaviti sljede?e te?ajeve. Tek po zavretku sva tri te?aja, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat limfoterapeuta po dr. Vodderu.      

Cijena za ?lanove UFFBiH za Osnovni te?aj 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove: 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 12.

Te?aj Neurodinamike, Gornji i Donji kvadrant, Voditelj: Elena Bueno Gracia, licencirani NDS instruktor,

Datum odravanja: 10. 13. 10. 2019./ ?etir dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

Te?aj neurodinamike objedinjuje procjenu i tretman gornjeg i donjeg kvadranta uz teorijsku i prakti?nu nastavu. Po zavretku te?aja, svi polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat NDS Solution.

Cijena za ?lanove UFFBiH 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Dijagnosti?ki MSK Ultrazvuk, I dio, voditelj: Zoran Filipovi?, licencirani Sonoskills instruktor,

Datum odravanja: Oktobar, 2019./tri dana.

Mjesto odravanja: Sarajevo

SonoSkills je vode?a svjetska edukacijska ustanova na podru?ju treninga iz MSK ultrazvu?ne dijagnostike i anatomije. Edukacija je namijenjena zdravstvenim profesionalcima: lije?nicima i fizioterapeutima

Cijena 1100,00 eura, za ?lanove UFFBiH mogu?nost pla?anja na 4 rate.

Radionica Manualne terapije I, voditelj radionice: Dr. Aleksandar Stoi?

Datum odravanja: bit ?e najavljeno

Mjesto odravanja? Radionica: Osnove radiologije u fiizioterapij

Datum odravanja: bit ?e najavljeno za svaku poslovnicu UFFBiH

Mjesto odravanja: u pet poslovnica UFFBiH

 

NAJAVA

uffbih logo

UFFBiH u saradnji s UFFBiH Poslovnicom Tuzla, organizuje jednodnevnu radionicu: Procjena i pozicioniranje odraslog pacijenta s neurolokim ote?enjima. Radionicu vode Mirjana Telebuh, Bobath terapeut i Hrvoja Mati?, Bobath terapeut iz Hrvatske.

Ista radionica ?e se odrati dva dana za redom: 19. i 20. 01. 2019. godine u prostorijama UKC Tuzla zbog velikog interesa polaznika. Subota 19. 01. je predvi?ena za zavrene fizioterapeute, a nedjelja 20. 01. za studente.

Po?etak radionice je predvi?en za 09:00, a svi u?esnici trebaju imati sportsku odje?u.

Cijena kotizacije za ?lanove UFFBiH iznosi 50,00 KM, za ne?lanove 100,00 KM

Cijena kotizacije za studente ?lanove iznosi 40,00 KM, za studente ne?lanove 60,00 KM

Kotizacija uklju?uje prisustvo radionici, kafe pauze i ru?ak. Svi u?esnici ?e dobiti certifikat za u?e?e na radionici

Svoje prijave moete slati na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili li?no kod kolege Nedima Gradaki?a, predsjednika poslovnice Tuzla

Uplate kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD ili gotovinom kod Nedima Gradaki?a.

  • ?lanom UFFBiH se smatraju novi ?lanovii koji uplate najmanje polugodinju ?lanarinu za 2019. godinu kako bi osigurali fer odnos prema ?lanovima koji ?lanarinu pla?aju godinama!
 

U jutarnjem programu TVSA, gost je bio Damir Operhal, magistar fizioterapije, koji je najavio III Kongres Fizioterapeuta "Znanje i vjetine" koji ?e se odrati u etno selu "?ardaci" u Vitezu. Vie informacija pogledajte u priloenom video materijalu.

 

POZIV ?LANOVIMA UFFBIH ZA PRIJAVU U CILJU STVARANJA BAZE PODATAKA

Znanje i vjestine plakat

 

Potovane ?lanice i ?lanovi UFFBiH,

 

Upravni odbor UFFBiH je odlu?io kreirati bazu podataka fizioterapeuta u Bosni i Hercegovini koji imaju specifi?no dodatno obrazovanje iz razli?itih oblasti fizoterapije.

Baza podataka bi bila objavljena na web i facebook stranici UFFBiH pod nazivom: Prona?i fizioterapeuta".

Na ovaj na?in bi pacijenti/klijenti imali mogu?nost prona?i fizioterapeuta koji se bavi specifi?nim tretmanom (Bobath za djecu ili odrasle, tretman limfedema, manualna terapija, neurodinamika, mirror terapija, Kinesio taping i ostale specifi?ne metode) i do?i do kontakt podataka traenog fizioterapeuta.

U tom cilju, pozivamo sve zainteresirane fizioterapeute, ?lanove UFFBiH da poalju svoje podatke:

Ime i prezime,Zvanje,Specifi?no obrazovanje (navesti koje)Kontakt podatci: e-mail adresa, telefonski brojAdresa, grad

Molimo vas da svoje podatke poaljete na e-mail adresu UFFBIH: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju na naoj e-mail adresi ili na broj telefona 066 909 218.

 

Orginalni poziv moete vidjeti OVDJE!

Va UFFBiH

 

uffbih logo

U Sarajevu je, 20. 03. 2018. godine, u hotelu Holiday Inn odrana konferencija na temu: Obrazovanje fizioterapeuta u BiH". Konferenciju su organizirale UfuBiH i UFFBiH, a u ciju definiranja problema u obrazovanju fizioterapeuta u BiH i pronalaenja rjeenja za postoje?e probleme.
Konferenciji je prisustvovala g?a. Sarah Bazin, predsjednica Europskog regiona Svjetske konfederacije fizioterapeuta (ERWCPT), koja je bila pozvana go?a i svojim dolaskom podrala rad UfuBiH i UFFBIH u rjeavanju ovih pitanja . U svom izlaganju je prikazala smjernice za obrazovanje fizioterapeuta u skladu s preporukama WCPT i istaknula portrebu i zna?aj obrazovanja koje ?e proizvesti kvalitetne fizioterapeute koji posjeduju dobro znanje, vjetine, kompetencije i samouvjerenost kako bi bili samostalni u radu i mogli donositi razumne odluke u klini?koj praksi.
Pored g?e. Bazin, konferenciji je prisustvovala i Mr. Mirjana Grubii?, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta, predstavnici fakulteta koji obrazuju fizioterapeute iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Prijedora, Travnik i Viteza. Pozivu su se odazvali i predstavnici Udruenja fizioterapeuta i radnih terapeuta Republike Srpske, Sindikata fizioterapeuta i Radnih terapeuta Republike Srpske, KDZIFBiH i KZTFBiH, ali i predstavnica Ministarstva zdravstva FBiH.
Na alost, pozivu za konferenciju se nije odazvalo niti jedno ministarstvo obrazovanja iz Federacije BiH niti Republike Srpske, kao ni predstavbnici Agencije za razvoj visokog kolstva i kontrolu kvalitete BiH niti Agencija za akreditacije visokokolskih ustanova Republike Srpske.
Najve?i problm u obrazovanju fizioterapeuta u BiH jeste postojanje osam fakulteta koji obrazuju fizioterapeute i svaki od njih izobrazbu radi prema druga?ijim nastavnim planovima i programima. Osim toga, zvanja ste?ena na ovih osam fakulteta su potpuno razli?ita to predstavlja dodatni problem, kako za rukovode?e strukture ustanova, tako i za zakonsku regulativu fizioterapeutske struke.
Istaknuto je da su sve izraeniji problemi na podru?ju znanja, vjetina i kompetencija fizioterapeuta koji zavravaju studije fizioterapije i da se neto mora poduzeti na tom polju.
Konferencija je zavrila donoenjem zaklju?aka konferencije koji bi trebali, za po?etak, pokrenuti aktivnosti koje imaju za cilj rjeavanje navedenih problema u obrazovanju fiziotereputa u BiH.

 Jutro za sve

Vise informacija kao i gostovanje Predsjednice UFFBIH Mirjane Dujmovi? u emisiji Jutro za sve" moete vidjeti na linku. Gostovanje Predsjednice UFFBIH po?inje od 37 minute.

 

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 54 
Članova : 91
Sadržaj : 99
Posjete Sadržajima : 240250
Facebook Image