Home Kongresi, seminari i ostala stru?na predavanja

sanitas web

Pozivamo Vas da sudjelujete na Studentskom kongresu zatite zdravlja Sanitas 2018, koji ?e se odrati 13. i 14. travnja 2018. na Medicinskom fakultetu Sveu?ilita u Rijeci. U privitku Vam dostavljamo program odravanja i upute za autore.

Veselimo se vaem odazivu, srda?an pozdrav!

 

Vie informacija moete dobiti OVDJE!

BOS

ENG

 

 

TE?AJ NEURODINAMIKE: GORNJI I DONJI KVADRANT

neurodinamika-1-300x200

Potovane kolege,
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na te?aj Nerudinamike Gornji i donji kvadrant, koji organizira UFFBiH 25. 28. 01. 2018. godine.
Te?aj organiziramo u suradnji s Neurodynamic Solution, Institutom za klini?ko obrazovanje u neurodinamici. Voditelj te?aja je Elena Bueno Grazia, certificirani instruktor NDS, Dip.Physio, BCA, MAppSc, PhD, Professor, Universidad de Zaragoza.

Fojnica
Te?aj u trajanju ?etiri (4) dana bit ?e odran u Institutu za rehabilitaciju Reumal u Fojnici, a za sve sudionike smo osigurali povoljan smjetaj u istom objektu.
Cijene smjetaja i obroka:

  • No?enje sa doru?kom u 1/1 70,00 KM / po osobi i no?i
  • No?enje sa doru?kom u 1/2 - 50,00 KM / po osobi i no?i
  • Doplata za obroke 18,00 KM ru?ak i ve?era ( pansionski obroci )
  • Bazen i fitnes - gratis
  • vedski stol ili -la-carte( ru?ak ) 25,00 KM / po osobi

Poto je te?aj na engleskom jeziku, sve skripte ?e biti prevedene, a osigurali smo i prevo?enje s engleskog jezika za vrijeme te?aja.
Kotizacija za te?aj (gornji i donji kvadrant) za ?lanove UFFBiH i ?lanove udruenja iz regiona s kojim UFFBiH ima sklopljen ugovor iznosi 900,00 KM.
Za sve ostale, kotizacija iznosi 1.100,00 KM. Kotizacija uklju?uje: sva predavanja i teorijsku nastavu, skripte i dvije kafe pauze svaki dan.
Kotizacija u koju su uklju?ena 4 ru?ka a-la-carte (4X25,00 KM) iznosi 1000,00 KM za ?lanove, a 1200,00 KM za ne?lanove.
Kako bi olakali pla?anje te?aja, omogu?ili smo za vas i pla?anje u tri obroka/rate, s tim da posljednji obrok mora biti upla?en najkasnije deset dana prije po?etka te?aja. Uplatu avansa i kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
S obzirom da je broj polaznika ograni?en, molimo da svoje prijave aljete to prije, a potvrdom prijave ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 300,00 KM najkasnije do 30. 10. 2017. Godine.
Vae prijave i upite moete slati na nau adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
O?ekujemo vas i elimo srda?nu dobrodolicu!
Va UFFBiH

 

ER-WCPT - Bosnia Video

 

Zbornik radova sa 2. ME?UNARODNOG KONGRESA FIZIOTERAPEUTA BIH "POKRET=ZDRAVLJE"

Zbornik radova sa 2. ME?UNARODNOG KONGRESA FIZIOTERAPEUTA BIH "POKRET=ZDRAVLJE"

Zbornik Final-1

DODATAK ZBORNIKU:

Beate Carrire, PT, CIFK,CAPP - Kako razlikovati slabo zdjeli?no od stisnutog zdjeli?nog dna - prevod rada.

 

Plan edukacije za 2016 godinu

uffbih logo

UDRUENJE/UDRUGA ZA FIZIOTERAPIJU

ODBOR ZA OBRAZOVANJE

Sarajevo, 17.12.2015.

 

PLAN EDUKACIJE ZA 2016.

 

 

Datum

 

Tema

 

Mjesto

12.05.2016.-15.05.2016.

 II Kogres fizioterapeuta

 Hotel Terme, Ilida

22.10.2016. 23.10.2016.

Neurodinamika

Dr. Marinko Rade

Terme, Ilida

26.11.2016. 27.11.2016.

Manuelne tehnike

I dio

dr. Aleksandar Stoi?

 

Terme Ilida

 

 

Predsjednica Odbora za usavravanje ejla Imamovi?

 

 

 

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno