uffbih logo

U Sarajevu je, 20. 03. 2018. godine, u hotelu Holiday Inn održana konferencija na temu: „Obrazovanje fizioterapeuta u BiH". Konferenciju su organizirale UfuBiH i UFFBiH, a u ciju definiranja problema u obrazovanju fizioterapeuta u BiH i pronalaženja rješenja za postoje?e probleme.
Konferenciji je prisustvovala g?a. Sarah Bazin, predsjednica Europskog regiona Svjetske konfederacije fizioterapeuta (ERWCPT), koja je bila pozvana goš?a i svojim dolaskom podržala rad UfuBiH i UFFBIH u rješavanju ovih pitanja . U svom izlaganju je prikazala smjernice za obrazovanje fizioterapeuta u skladu s preporukama WCPT i istaknula portrebu i zna?aj obrazovanja koje ?e proizvesti kvalitetne fizioterapeute koji posjeduju dobro znanje, vještine, kompetencije i samouvjerenost kako bi bili samostalni u radu i mogli donositi razumne odluke u klini?koj praksi.
Pored g?e. Bazin, konferenciji je prisustvovala i Mr. Mirjana Grubiši?, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta, predstavnici fakulteta koji obrazuju fizioterapeute iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Prijedora, Travnik i Viteza. Pozivu su se odazvali i predstavnici Udruženja fizioterapeuta i radnih terapeuta Republike Srpske, Sindikata fizioterapeuta i Radnih terapeuta Republike Srpske, KDZIFBiH i KZTFBiH, ali i predstavnica Ministarstva zdravstva FBiH.
Na žalost, pozivu za konferenciju se nije odazvalo niti jedno ministarstvo obrazovanja iz Federacije BiH niti Republike Srpske, kao ni predstavbnici Agencije za razvoj visokog školstva i kontrolu kvalitete BiH niti Agencija za akreditacije visokoškolskih ustanova Republike Srpske.
Najve?i problm u obrazovanju fizioterapeuta u BiH jeste postojanje osam fakulteta koji obrazuju fizioterapeute i svaki od njih izobrazbu radi prema druga?ijim nastavnim planovima i programima. Osim toga, zvanja ste?ena na ovih osam fakulteta su potpuno razli?ita što predstavlja dodatni problem, kako za rukovode?e strukture ustanova, tako i za zakonsku regulativu fizioterapeutske struke.
Istaknuto je da su sve izraženiji problemi na podru?ju znanja, vještina i kompetencija fizioterapeuta koji završavaju studije fizioterapije i da se nešto mora poduzeti na tom polju.
Konferencija je završila donošenjem zaklju?aka konferencije koji bi trebali, za po?etak, pokrenuti aktivnosti koje imaju za cilj rješavanje navedenih problema u obrazovanju fiziotereputa u BiH.

 Jutro za sve

Vise informacija kao i gostovanje Predsjednice UFFBIH Mirjane Dujmovi? u emisiji „Jutro za sve" možete vidjeti na linku. Gostovanje Predsjednice UFFBIH po?inje od 37 minute.