damir 05

(Minja Šurkovi?/Hayat/Foto: Hayat)

U zdravstvenom intervjuu DDBIH gost je bio Damir Operhal, magistar fizioterapije, koji je govorio na temu pravilne edukacije i obrazovanja budu?ih fizijatara i fizioterapeuta ali i o velikoj konferenciji koja ?e se održati 20.marta u Sarajevu.

On je sugerisao i to da loša masaža i loš pristup terapeuta mogu ugroziti zdravlje pacijenta na isti na?in koliko terapeut može pomo?i našem kompletnom oporavku. Više u linku ispod.

Preuzeto sa https://www.hayat.ba/vijest.php?id=107322

Tako?er Damir je gostovao i na televiziji N1 govore?i o temi : Obrazovanje fizioterapeuta u BiH

Više info: http://ba.n1info.com/a249016/Video/Obrazovanje-fizioterapeuta-u-BiH.html